Bazilika sv. Markéty Antiochijské

Bazilika svaté Markéty Antiochijské je domovským kostelem břevnovské farnosti, která je od nepaměti spravována otci benediktiny, a je tak do jisté míry neoddělitelně spjata s břevnovským klášterem. O bohoslužbách, aktivitách farnosti či historii tohoto nejstaršího mužského kláštera v naší vlasti, se můžete dozvědět více, navštívíte-li stránky břevnovské farnosti.